இத்தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் jananinaveen@saaralnovels.com என்ற மின்னஞ்சலிலோ தள அட்மினின் தனிசெய்தியிலோ தொடர்பு கொள்ளவும்.

SAARAL NOVELS

Writers Corner

Indu Aarthi Novels

Threads
3
Messages
28
Threads
3
Messages
28

Bala Raji Novel's

Threads
2
Messages
10
Threads
2
Messages
10

Bhuvana Madhesh Novels

Threads
4
Messages
17
Threads
4
Messages
17

Gayu Novels

Threads
2
Messages
5
Threads
2
Messages
5

அன்புள்ள வாசகி

Threads
1
Messages
2
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None

ENGLISH STORIES

Sree Sree

Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Top