இத்தளத்தில் எழுத விரும்பும் எழுத்தாளர்கள் jananinaveen@saaralnovels.com என்ற மின்னஞ்சலிலோ தள அட்மினின் தனிசெய்தியிலோ தொடர்பு கொள்ளவும்.

SAARAL NOVELS

காதல் காலமடி- குறுநாவல் போட்டி

காதல் காலமடி - Completed novels

Threads
55
Messages
2.5K
Threads
55
Messages
2.5K

காதல் காலமடி - ongoing

Threads
60
Messages
476
Threads
60
Messages
476

Voting

Threads
2
Messages
26
Threads
2
Messages
26

Competition writers

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Competition Fun

Completed Novels

Threads
1
Messages
12
Threads
1
Messages
12

Everyday updates

Daily updated links

Threads
2
Messages
356
Threads
2
Messages
356
Threads
0
Messages
0
None

Writers Corner

Aganya Novels

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Bala Raji Novel's

Threads
2
Messages
10
Threads
2
Messages
10

அன்புள்ள வாசகி

Threads
1
Messages
1
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None
Threads
0
Messages
0
None

ENGLISH STORIES

Sree Sree

Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1
Top