இந்த தளத்தில் எழுத விருப்பம் உள்ள எழுத்தாளர்கள் [email protected] அல்லது [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்

காதலே 16 - நிழல்கள் பேசிடும் மொழிகள் நீய(டி)(டா) - கருத்து திரி

Top