இந்த தளத்தில் எழுத விருப்பம் உள்ள எழுத்தாளர்கள் Jananinaveen.novels@gmail.com அல்லது jananinaveen@saaralnovels.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்

சஞ்ஜனி சதீஷின் "புத்தம் புதுக் கீர்த்தனம்" - கருத்துத் திரி

Sanjani

Moderator
புத்தம் புதுக் கீர்த்தனம் - கதைக்கான உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிரவும்
 
Top