இந்த தளத்தில் எழுத விருப்பம் உள்ள எழுத்தாளர்கள் Jananinaveen.novels@gmail.com அல்லது jananinaveen@saaralnovels.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்

காதலே 16 - நிழல்கள் பேசிடும் மொழிகள் நீய(டி)(டா) - கருத்து திரி

Top