இந்த தளத்தில் எழுத விருப்பம் உள்ள எழுத்தாளர்கள் Jananinaveen.novels@gmail.com அல்லது jananinaveen@saaralnovels.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்

அத்தியாயம் -10

ada nama ashu va ithu ivlo bold haa Sama sama anna nukum eatho ipo tha bulp earithu pola athaum pakalam Lovely ud sis regular ud thaga
 
Top